Nyári és Korsós ügyvédi iroda
Szakterületek:
Biztosítási jog: Kártérítési, igény-érvényesítési, elszámolási ügyek.
Biztosítási jog     Büntetőjog     Cégjog     Családjog     Ingatlanjog     Társasházak jogi képviselete     Munkajog Személyállapoti perek     Öröklési jog     Társadalmi szervezetek joga
A honlap a Magyar Ügyvédi Kamara, 6/2018. (III. 26.) MÜK szabályzat az ügyvédi hivatás etikai szabályairól és elvárásairól, figyelembevételével készült. Irodánk a Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyező Egyesületénél rendelkezik felelősség-biztosítással.
Büntetőjog: A büntetőeljárás minden szakaszában vállaljuk mind terhelti, mind sértetti megbízás alapján: jogi tanácsadást, terhelti és sértetti képviseletet, ezen belül az egyes eljárási cselekményeken való részvételt, indítványok, észrevételek előterjesztését, feljelentés benyújtását az illetékes hatóságokhoz, polgári jogi igény érvényesítését, pótmagánvád előterjesztését, okirat szerkesztést, mediációs eljárásban való képviseletet. - Személy elleni bűncselekmények: Különösen az élet, a testi épség és az egészség elleni bűncselekmények. Közlekedési bűncselekmények, szabálysértések. A házasság, a család, az ifjúság és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények. Az államigazgatás, az igazságszolgáltatás és a közélet tisztasága elleni bűncselekmények. - Közbiztonság elleni bűncselekmények: Visszaélés robbanóanyaggal vagy robbanószerrel. Visszaélés lőfegyverrel vagy lőszerrel. Bűnszervezetben részvétel. - Köznyugalom elleni bűncselekmények: Garázdaság, önbíráskodás - Közbizalom elleni bűncselekmények: Közokirat illetve magánokirat hamisítás, visszaélés okirattal. - Közegészség elleni bűncselekmények: Kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények - Gazdasági bűncselekmények: Gazdálkodási kötelességeket és a gazdálkodás rendjét sértő bűncselekmények. Pénz- és bélyeghamisítás. Pénzügyi bűncselekmények. - Vagyon elleni bűncselekmények: Lopás, Sikkasztás, Adócsalás, Csalás, Hűtlen kezelés, Hanyag kezelés, Rablás, Kifosztás, Zsarolás, Rongálás, Jogtalan elsajátítás, Orgazdaság, Jármű önkényes elvétele, Vásárlók megkárosítása, Bitorlás, Hitelsértés, Tartozás fedezetének elvonása.
Cégjog: Gazdasági társaságok (közkereseti; betéti; korlátolt felelősségű és részvény-társaságok) alapítása Képviselet cégjogi perekben. Cégmódosítás, speciális társasági jogi szerződések okiratszerkesztése, szervezeti és működési-, fegyelmi és egyéb belső szabályzatok kidolgozása, társaságok átalakulásával kapcsolatos okiratszerkesztés. Beolvadás, összeolvadás, szétválás. Csőd, felszámolási és végelszámolási eljárás során jogi képviselet.
Családjog: Háztartási, élettársi vagyonjogi viszonyok rendezése. Házassági, élettársi vagyonjogi szerződés. Vagyonközösség nevesítési szerződések. Gyermektartás, gyermekelhelyezés, kapcsolattartás. Lakáshasználat, házastársi tartás. Házasság felbontása során peres és peren kívüli képviselet. E körbe tartozik többek között a házasság felbontása, gyermek elhelyezési per, gyermektartásdíj érvényesítése, házassági vagyonjogi szerződés elkészítése, élettársi életközösség megszakadása során a közös vagyon megosztása.
Ingatlanjog: Adásvételi, ajándékozási, csere és vegyes szerződések, az ingatlan-nyilvántartás éríntő bármely jogügylethez ingatlan-nyilvántartási ügyintézéssel. Tanácsadás a vagyonátruházás során felmerülő adó és illetékkötelezettségekről, illetékkedvezményekről és mentességekről. Elbirtoklás, ingatlanok használati mód váltás, használati megállapodás, ingatlan bérbeadás, hasznosítás és beruházás során felmerülő kérdésekben tanácsadás, segítségnyújtás.
Társasházak jogi képviselete: Alapító okirat, SZMSZ készítése, módosítása. Közgyűlés összehívása, levezetése. Társasházi perek során képviselet.
Munkajog: Munkaviszony keletkezésével, megszűnésével kapcsolatos jogi tanácsadás, képviselet munkaügyi perben, peren kívül egyaránt.
Személyállapoti perek: Gondnokság alá helyezés, - megszüntetés, apasági perek, perbeli képviselet.
Öröklési jog: Végrendeletek, öröklési szerződések, képviselet hagyatéki eljárásban, öröklési jogi jogvitákban.
Társadalmi szervezetek joga: Alapítványok, egyesületek, sportegyesületek alapítása.
Dr Nyári Béla és Dr Korsós boglárka ügyvédek
Iroda: 1062 Budapest, VI. kerület, Székely Bertalan u. 4., földszint 1-2.
Telefon/Fax: +36-1-4750-658 / +36-1-4750-659 / +36-1-4750-660 / +36-20-596-1050 Email: iroda@nyarieskorsos.hu
Nyári és Korsós ügyvédi iroda
Szakterületek:
A honlap a Magyar Ügyvédi Kamara, 6/2018. (III. 26.) MÜK szabályzat az ügyvédi hivatás etikai szabályairól és elvárásairól, figyelembevételével készült. Irodánk a Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyező Egyesületénél rendelkezik felelősség-biztosítással.
Biztosítási jog     Büntetőjog     Cégjog     Családjog     Ingatlanjog     Társasházak jogi képviselete Munkajog     Személyállapoti perek     Öröklési jog     Társadalmi szervezetek joga
Biztosítási jog: Kártérítési, igény-érvényesítési, elszámolási ügyek.
Büntetőjog: A büntetőeljárás minden szakaszában vállaljuk mind terhelti, mind sértetti megbízás alapján: jogi tanácsadást, terhelti és sértetti képviseletet, ezen belül az egyes eljárási cselekményeken való részvételt, indítványok, észrevételek előterjesztését, feljelentés benyújtását az illetékes hatóságokhoz, polgári jogi igény érvényesítését, pótmagánvád előterjesztését, okirat szerkesztést, mediációs eljárásban való képviseletet. - Személy elleni bűncselekmények: Különösen az élet, a testi épség és az egészség elleni bűncselekmények. Közlekedési bűncselekmények, szabálysértések. A házasság, a család, az ifjúság és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények. Az államigazgatás, az igazságszolgáltatás és a közélet tisztasága elleni bűncselekmények. - Közbiztonság elleni bűncselekmények: Visszaélés robbanóanyaggal vagy robbanószerrel. Visszaélés lőfegyverrel vagy lőszerrel. Bűnszervezetben részvétel. - Köznyugalom elleni bűncselekmények: Garázdaság, önbíráskodás - Közbizalom elleni bűncselekmények: Közokirat illetve magánokirat hamisítás, visszaélés okirattal. - Közegészség elleni bűncselekmények: Kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények - Gazdasági bűncselekmények: Gazdálkodási kötelességeket és a gazdálkodás rendjét sértő bűncselekmények. Pénz- és bélyeghamisítás. Pénzügyi bűncselekmények. - Vagyon elleni bűncselekmények: Lopás, Sikkasztás, Adócsalás, Csalás, Hűtlen kezelés, Hanyag kezelés, Rablás, Kifosztás, Zsarolás, Rongálás, Jogtalan elsajátítás, Orgazdaság, Jármű önkényes elvétele, Vásárlók megkárosítása, Bitorlás, Hitelsértés, Tartozás fedezetének elvonása.
Cégjog: Gazdasági társaságok (közkereseti; betéti; korlátolt felelősségű és részvény-társaságok) alapítása Képviselet cégjogi perekben. Cégmódosítás, speciális társasági jogi szerződések okiratszerkesztése, szervezeti és működési-, fegyelmi és egyéb belső szabályzatok kidolgozása, társaságok átalakulásával kapcsolatos okiratszerkesztés. Beolvadás, összeolvadás, szétválás. Csőd, felszámolási és végelszámolási eljárás során jogi képviselet.
Családjog: Háztartási, élettársi vagyonjogi viszonyok rendezése. Házassági, élettársi vagyonjogi szerződés. Vagyonközösség nevesítési szerződések. Gyermektartás, gyermekelhelyezés, kapcsolattartás. Lakáshasználat, házastársi tartás. Házasság felbontása során peres és peren kívüli képviselet. E körbe tartozik többek között a házasság felbontása, gyermek elhelyezési per, gyermektartásdíj érvényesítése, házassági vagyonjogi szerződés elkészítése, élettársi életközösség megszakadása során a közös vagyon megosztása.
Ingatlanjog: Adásvételi, ajándékozási, csere és vegyes szerződések, az ingatlan-nyilvántartás éríntő bármely jogügylethez ingatlan-nyilvántartási ügyintézéssel. Tanácsadás a vagyonátruházás során felmerülő adó és illetékkötelezettségekről, illetékkedvezményekről és mentességekről. Elbirtoklás, ingatlanok használati mód váltás, használati megállapodás, ingatlan bérbeadás, hasznosítás és beruházás során felmerülő kérdésekben tanácsadás, segítségnyújtás.
Társasházak jogi képviselete: Alapító okirat, SZMSZ készítése, módosítása. Közgyűlés összehívása, levezetése. Társasházi perek során képviselet.
Munkajog: Munkaviszony keletkezésével, megszűnésével kapcsolatos jogi tanácsadás, képviselet munkaügyi perben, peren kívül egyaránt.
Személyállapoti perek: Gondnokság alá helyezés, - megszüntetés, apasági perek, perbeli képviselet.
Öröklési jog: Végrendeletek, öröklési szerződések, képviselet hagyatéki eljárásban, öröklési jogi jogvitákban.
Társadalmi szervezetek joga: Alapítványok, egyesületek, sportegyesületek alapítása.
Dr Nyári Béla és Dr Korsós boglárka ügyvédek
Iroda: 1062 Budapest, VI. kerület, Székely Bertalan u. 4., földszint 1-2.
Telefon/Fax: +36-1-4750-658 / +36-1-4750-659 / +36-1-4750-660 / +36-20-596-1050 Email: iroda@nyarieskorsos.hu